Mijn favorieten

Huis aankopen

Een andere woning aankopen? Neem je eigen makelaar mee!

Je hebt jouw droomwoning gezien maar twijfelt wellicht over de prijs, ziet tegen de onderhandelingen op en wilt meer weten over de bouwkundige toestand en de bestemmingsplannen. Neem dan gerust je eigen makelaar mee. Hij staat er nuchter, professioneel en iets anders in en behartigt alleen jouw belangen.

Het is namelijk zo dat een makelaar alleen voor de verkoper óf  koper van dezelfde woning mag optreden. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Door deskundigheid, ervaring en marktkennis bespaart een aankoopmakelaar voor jou duizenden euro’s, tijd en mogelijke problemen.

Hiermee verzekert u zich van de beste aankoopprijs met   de best passende voorwaarden. Door zijn deskundigheid en ervaring weet de aankoopmakelaar van Willem Schuit Makelaardij altijd de juiste zaak voor u te doen.
 
Sinds kort zijn wij afgestapt van de traditionele courtageberekening bij aankoop van een woning. Thans hanteren wij een speciaal tarief voor onze full-service aankoopbegeleiding.

Van elke euro die wij van de vraagprijs af weten te onderhandelen wordt 15% in rekening gebracht (inclusief BTW). Onze courtage wordt zodoende mede bepaald door het verschil tussen vraagprijs en koopsom.
Hierbij geldt een minimum van 1500 euro all in.

Hoe meer wij van de vraagprijs af weten te krijgen hoe hoger dus onze courtage, maar ook hoe groter uw voordeel.
 Dit in tegenstelling tot het traditionele systeem waar de courtage afhankelijk is van de koopsom dus hoe hoger de koopsom des te hoger de courtage. Om u een helder beeld te geven van de activiteiten die wij voor u verrichten, staat onderstaand een overzicht van de stappen in het aankoopproces. Uiteraard zal niet iedereen op hetzelfde punt instappen en is de behoefte van iedere persoon anders. Waarschijnlijk kunt u zelf goed inschatten wat uw behoeften zijn, en van welke diensten u gebruik wenst te maken.

* Intakegesprek waarbij uw wensen worden geïnventariseerd. Dit kan telefonisch, bij ons op kantoor of bij u thuis.
 
* Inschrijven als zoeker. Wij houden u vervolgens op de hoogte van het woningaanbod in de regio waar u zoekt. De informatie ontvangt u via email zodat wij u eerder kunnen berichten dan Funda.
 
* Wanneer u een woning (of meerdere) heeft gevonden die u wilt bezichtigen, verzorgen wij de afspraken met de verkopende partij. De makelaar begeleidt u tijdens de bezichtiging.
 
* Tijdens of na de bezichtiging bespreken wij met u de woning en geven een vakkundige en objectieve beoordeling van waarde en bouwkundige staat van de woning. Vragen en voorwaarden over het onderhandelingsproces kunnen wij tijdens het gesprek uiteraard beantwoorden.
 
* Nadat u een weloverwogen beslissing heeft genomen inzake de aankoop van een woning, kan het onderhandelingsproces beginnen.
Vooraf bespreekt u met ons de strategie. Niet alleen het bedrag is hierbij van belang maar ook de ontbindende voorwaarden zoals een bouwkundige keuring, financiering, keuze notaris en datum van overdracht spelen hierbij een belangrijke rol.
Bij elke stap in het onderhandelingsproces wordt u nauwkeurig geïnformeerd en wordt er regelmatig met u overlegd.
 
 *  De koop is gesloten... en nu?
Door de verkopende partij wordt een koopovereenkomst opgemaakt. Deze wordt in concept verzonden naar ons. Na controle van onze kant, zenden wij de overeenkomst door naar u.
Na goedkeuring kan er worden overgegaan tot het tekenen van de overeenkomst. Gebruikelijk is dat eerst de verkopende partij tekent, en daarna de kopende partij. Voordat u tekent hebben wij met u de koopovereenkomst grondig besproken en kunt u met een veilig gevoel de overeenkomst ondertekenen
 
* Hoewel de koopovereenkomst is getekend bewaken wij achter de schermen het aankoopproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlopen van de ontbindende voorwaarden en het stellen van de bankgarantie. Na enige tijd zal de notaris de concept akte van levering en de nota van afrekening opmaken. Uiteraard wordt deze ook gecontroleerd door uw aankoopmakelaar.
 
* De dag is aangekomen! U krijgt de sleutel van uw nieuwe woning. Vlak voordat de overdracht een feit is, heeft u het recht de woning samen met ons te inspecteren (afschouwen).
Tijdens deze inspectie worden de meterstanden opgenomen en wordt de woning op een aantal punten gecontroleerd. Indien er tijdens de schouw problemen aan het licht komen, proberen wij die op te lossen.
De volgende stap is de notaris. Deze zal de juridische overdracht van de woning voor zijn rekening nemen. Het is natuurlijk prima dat u met een aankoopmakelaar aanzienlijk veel geld kunt besparen, maar wat kost deze dienst precies?
In tegenstelling tot de traditionele courtage, waarbij een percentage van de koopsom aan de makelaar wordt betaald, hanteren wij tegenwoordig een prestatiegericht tarief op basis van No cure, no pay. Komt er geen overeenkomst tot stand, dan betaalt u ons uiteraard niets.